Paulig Barista instituutin koulutusten toimitusehdot

YLEISTÄ 
Paulig Instituutti tarjoaa koulutuspalveluja Oy Gustav Paulig Ab:n kanssa asiakassuhteessa oleville yrityksille sekä yksityishenkilöille. Kurssien ikäraja on 15 vuotta.   

KOULUTUSTEN HINNAT 
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai kampanjoiden yhteydessä erikseen mainitun ajan. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Laskun loppusummaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 

TOIMITUSEHDOT 
Asiakas saa kurssivahvistuksen, kun kurssimaksu on maksettu verkkopankin kautta. Vahvistus kurssiosallistumisesta tulee asiakkaan antamaan sähköpostiin.

MAKSUEHDOT 
Kurssi tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssivahvistus toimitetaan heti maksun jälkeen.

REKLAMAATIOT 
Asiakas voi halutessaan reklamoida kurssista kirjallisesti osoitteeseen [email protected].  

TOIMITTAJAN VASTUU 
Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, jotka asiakkaalle on mahdollisesti aiheutunut myydystä koulutuksesta tai sen johdosta, että ilmoittautumista ei ole otettu vastaan tai että koulutusta ei ole toimitettu sopimusehtojen mukaisesti. 

Toimittaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, kuten lakko, työsulku, tulipalo, tulvat, raaka-aineiden puute, viranomaistoimenpide tai muuta toimittajasta riippumatonta syytä, joka on sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimainen este vapauttaa toimittajan noudattamasta sovittua toimitusaikaa. 

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN 
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa vain, mikäli peruuttaminen tehdään viimeistään 10 päivää ennen kurssille tuloa. Tällöin kurssimaksu palautetaan asiakkaalle. Mikäli kurssilainen sairastuu, emme palauta kurssimaksua, vaan siirrämme kurssilaisen seuraavalle asiakkaalle sopivalle vastaavalle kurssille. Sairastumisesta on ilmoitettava ennen kurssin alkua. Peruutuksesta ja sairastumisesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Peruutus- ja sairastumisilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: kurssilaisen nimi, kurssin nimi sekä kurssin päivämäärä.

Mikäli sairastuminen tapahtuu juuri ennen kurssia, siitä tulee ilmoittaa puhelimitse ko. kurssin kouluttajalle. Kouluttajan voit tarkistaa kurssikalenteristamme. 

KURSSIN PERUUTUS
Toimittaja voi peruuttaa kurssin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkamista. Peruutuksesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti ja asiakkaalle palautetaan kurssimaksu. Mikäli kurssi peruutetaan alle 10 päivää ennen kurssin alkamista, asiakkaalle korvataan myös matkan peruutuskulut selvitystä vastaan, edellyttäen, ettei matkaa ole voitu matkanjärjestäjän ehtojen mukaan perua.

TOIMITUSEHTOJEN MUUTTAMINEN 
Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja ilmoituksetta. Asiakkaan on siten ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassaoleviin toimitusehtoihin. 
Muutettuja toimitusehtoja sovelletaan vain muutosten tekemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUS

Nämä www-sivut on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä kuten tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä immateriaalioikeussopimuksilla. Sivujen, niiden ulkoasun ja niillä olevan sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Gustav Paulig Oy:lle tai muille tiedontuottajille.
Sivujen osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Pauligin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakkaalla on kuitenkin lupa tallettaa yksittäisiä sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuja tai niillä olevaa sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde ja sähköisissä teksteissä käytettävä linkkiä viittaamaan siihen yksittäiseen sivuun, josta lainaus on peräisin.

KÄYTTÄJIEN LUOMA SISÄLTÖ

Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tekijän- ja muut oikeudet sisältöön tai materiaaliin, jonka hän luo tai julkaisee Palvelussa (”käyttäjän sisältö”) sekä ettei käyttäjän sisältö riko sovellettavaa lainsäädäntöä, eikä ole muulla tavalla sopimatonta. Paulig ei ole vastuussa käyttäjien sisällöstä.
Paulig ei takaa käyttäjän sisällön julkaisemista Palvelussa. Paulig varaa oikeuden poistaa Palvelusta harkintansa mukaan ja siitä ilmoittamatta mitä tahansa käyttäjän sisältöä, joka rikkoo tai jonka voidaan epäillä rikkovan näitä käyttöehtoja, tekijänoikeuksia, lainsäädäntöä tai joka on loukkaavaa tai muuten sopimatonta.
Käyttäjän sisältö, kommentit, lausunnot tai huomautukset ovat käyttäjän henkilökohtaisia mielipiteitä. Paulig ei ole vastuussa niiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta.

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, Paulig pidättää oikeuden estää käyttäjää käyttämästä Palvelua.

Luomalla tai lataamalla käyttäjän sisältöä käyttäjä antaa Pauligille jatkuvan, siirrettävän, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, kopioida, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville ja julkaista käyttäjän sisältöä sekä liittää käyttäjän sisältöä Palveluun ilman erillistä suostumusta ja ilman eri korvausta.

TEKNINEN TUKI

Paulig ei tarjoa Palvelun käyttäjille teknistä tai muuta tukea.